Sự kiện

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Trong Lĩnh Vực Tài Chính- Ngân Hàng

Ngày 3/10/2020, tại TPHCM, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Thương mại TPHCM (TRACENT) tổ chức hội thảo “Giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng bằng phương thức "Trọng tài Thương mại và Hòa giải Thương mại”. Tại hội thảo, nhiều diễn [...]