DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN

Nguyễn Thanh Bình

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN NGUYỄN THANH BÌNH

Sinh năm: 1950

Địa chỉ: 6/8A, đường Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao học luật, Cử nhân triết học Mác – Lênin, Cử nhân kinh tế

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0903 817 679

Hoạt động nghề nghiệp: Chi Hội trưởng Chi Hội Luật Gia phường 2, quận Tân Bình


Bùi M. D. Châu

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN BÙI M. D. CHÂU

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Luật gia, Thạc sỹ TESOL, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Quản lý Kinh tế, Quản lý Giáo dục

Trình độ ngoại ngữ: Thạc sỹ Anh Văn

Điện thoại: (84) 28 3932 0154

Email: chaubui@tracent.com.vn Hoạt động nghề nghiệp: Luật gia, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế

Nguyễn Xuân Chiến

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN NGUYỄN XUÂN CHIẾN

Sinh năm: 12/02/1958

Địa chỉ: C26/9 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Luật sư, Thạc sĩ Luật học

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn, Nga văn

Điện thoại: 0903 909 192

Hoạt động nghề nghiệp: Trưởng VPLS Nguyễn Xuân Chiến


Đỗ Văn Chước

Giám đốc CN – TRACENT Tây Nam Bộ - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN ĐỖ VĂN CHƯỚC

Sinh năm: 1956

Địa chỉ: 89 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, Tỉnh Long An

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Luật, chuyên ngành quản lý Nhà nước

Điện thoại: 0916 782 596

Hoạt động nghề nghiệp: Giám đốc chi nhánh TRACENT Tây Nam Bộ


Bùi Việt Cường

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN BÙI VIỆT CƯỜNG

Sinh năm: 01/01/1947

Địa chỉ: 59/11/1 Phạm Văn Chiêu, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn, Pháp văn

Điện thoại: 0909 940 408

Hoạt động nghề nghiệp: Phó Viện Trưởng Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế


Đào Thị Thu Dung

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN ĐÀO THỊ THU DUNG

Sinh năm: 02/09/1989

Địa chỉ: 66/60 Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật Kinh tế

Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn

Điện thoại: 0963 658 281

Hoạt động nghề nghiệp: Chuyên viên pháp lý Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Nam Hùng


Trần Khánh Dũng

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN TRẦN KHÁNH DŨNG

Sinh năm: 13/10/1956

Địa chỉ: 316B Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0913 921 599

Hoạt động nghề nghiệp: Trưởng ban Thông tin và xuất bản Viện Khoa hc Pháp lý và Kinh doanh Quc tế


Trương Tiến Dũng

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN TRƯƠNG TIẾN DŨNG

Sinh năm: 14/04/1957

Địa chỉ: 1B3 Đường 30/4, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0913 921 599

Hoạt động nghề nghiệp: Trưởng VPLS Trương Tiến Dũng