Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Trong Lĩnh Vực Tài Chính- Ngân Hàng

Ngày 3/10/2020, tại TPHCM, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Thương mại TPHCM (TRACENT) tổ chức hội thảo “Giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng bằng phương thức “Trọng tài Thương mại và Hòa giải Thương mại”.

Tại hội thảo, nhiều diễn giả như Trọng tài viên Vũ Trọng Khang- Phó chủ tịch TRACENT; Luật sư Nguyễn Thị Thu Trang – GĐ Công ty VILEX LAW Firm; Trọng tài viên Phan Gia Quý- Nguyên chánh tòa Kinh tế TPHCM; Luật sư Phạm Ngọc Hưng- Phó chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM, GĐ Công ty Luật Phạm Hưng, GĐ Trung tâm Hòa giải Thương mại Sài Gòn; Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Hội Trọng tài Thương mại TPHCM; Luật sư Lê Thiết Hùng – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam đã chia sẻ những thông tin hữu ích về các đề tài “ tầm quan trọng của Thỏa thuận Trọng tài trong giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng; Giải quyết tranh chấp Hợp đồng Tín dụng bằng phương thức Trọng tài Thương mại; Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Thương mại; Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng bằng Hòa giải Thương mại, …

Theo Ngày Mới Saigon