Đóng
hinh1
hinh2
hinh3
hinh4
quytac2
Quy Tắc Hoà Giải
danhsach
Danh Sách Trọng Tài Viên/ Hoà Giải Viên
dieukhoan
Điều Khoản Trọng Tài/ Hoà Giải Mẫu
bieuphi1
Biểu Phí Trọng Tài
bieuphi1
Biểu Phí Hoà Giải

Giới thiệu

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HOCHIMINH CITY COMMERCIAL ARBITRATION CENTER

(TRACENT)

Uy tín – Thuận lợi – Nhanh chóng – Hiệu quả

Trụ sở chính: 224 tầng 11 đường Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028)39322072 Fax: (028)39320154

Email: tracent.hcm@gmail.com

Website: www.tracent.com.vn

Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (TRACENT) tiền thân là Trung Tâm Trọng Tài Kinh Tế Sài Gòn được thành lập theo giấy phép số 2404/GP-UB ngày 08/10/1997 và Quyết định số 2107/QĐ-UB ngày 04/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định phê duyệt điều lệ sữa đổi bổ sung của Trung Tâm Trọng Tài ngày 19/6/2012 của Bộ Tư Pháp, có tên giao dịch là Ho Chi Minh City Commercial Arbitration Center, gọi tắt là TRACENT.

Luật Trọng Tài Thương Mại năm 2010, Luật Thi Hành Án năm 2008 và một số điều đã bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và Nghị định số 22….. đã mở rộng thẩm quyền của Trung Tâm Trọng Tải Thương Mại, hiệu lực của quyết định trọng tài là chung thẩm, các bên phải thi hành.

Tracent giải quyết các tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài hoặc hòa giải thương mại cho các tổ chức và cá nhân có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận hòa giải không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đặt trụ sở, quốc tịch của các bên tranh chấp:

Các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.tranh chấp các bên giữa các bên có ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Tracent hướng dẫn tư vấn pháp luật thương mại cho các doanh nghiệp trước khi giải quyết tranh chấp; tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lập và ký kết các Hợp đồng thương mại, kể cả các hợp đồng có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ pháp lý, kỹ năng đàm phán, thương lượng, hòa giải cho doanh nhân trong các vụ tranh chấp được giải quyết bằng phương thức trọng tài.

Tracent tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết công nợ tồn động.

Tracent tư vấn cho khách hàng chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài do các bên thành lập Hội Đồng trọng Tài (Ad Hoc).

Tracent có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại trên cơ sở thỏa thuận trọng tài. Do đó, Tracent khuyến nghị các doanh nghiệp nếu chọn Tracent giải quyết tranh chấp nên đưa điều khoản trọng tài sau đây vào Hợp đồng hoặc bản thỏa thuận: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết chung thẩm tại trung Tâm trọng Tài Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh (Tracent)”

“All disputes originated from the contract will be setted by Ho Chi Minh City Commercial Arbitration Center (Tracent)”

Tracent gồm những trọng tài viên, cộng tác viên là Giảng viên Đại học, Luật sư, Luật gia, chuyên gia kinh tế có uy tín, trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm.

Việc giải quyết tranh chấp không công khai (kín).

Giữ bí mất kinh doanh của doanh nghiệp trong vụ tranh chấp.

Khi giải quyết tranh chấp, Trọng tài viên bảo đảm tính độc lập, khách quan, vô tư theo pháp luật quy định, luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên.

Các bên được tự do lựa chọn Trọng tài viên.

Địa điểm giải quyết tranh chấp thuận tiện, các bên được thỏa thuận chọn địa điểm thích hợp.

Thủ tục tố tụng đơn giản, thời gian giải quyết nhanh.

Tạo mọi điều kiện để có cơ hội dung hòa cho các bên trong vụ tranh chấp.

11/12/2015