Đóng
HInhbia

Phương thức giải quyết tranh chấp “Hòa giải thương mại”

mediation-word-cloud-on-blue-450w-422253547Hòa giải thương mại là gì?

1. Định nghĩaHòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định này. (trích Khoản 1 điều 3 Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017, có hiệu lực từ ngày 15/04/2017

2.  Phạm vi giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại

– Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

–  Tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

– Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng hòa giải thương mại

3.  Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại

– Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

– Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

– Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

06/03/2019

Bài viết liên quan