Đóng
HInhbia

Nghiên cứu

Hoạt động thương mại là gì?

Hoạt động thương mại gồm những hành vi: mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý thương mại; ký gởi; thuê, cho thuê; thuê mua; xây dựng; tư vấn; kỹ thuật; li-xăng; đầu tư; tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò, khai thác; vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và các hành vi thương mại khác theo quy định của pháp luật. TRACENT cũng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, TRACENT có thẩm quyền thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, định giá tài sản, quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ cho phép Trung tâm Trọng tài được mở rộng thẩm quyền sang lĩnh vực hòa giải thương mại. Muốn được giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài hoặc hòa giải thương mại, các bên phải có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận hòa giải thương mại được thể hiện thành một điều khoản hợp đồng hoặc tại văn bản thỏa thuận riêng, trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp, mà không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đặt trụ sở, quốc tịch của các bên tranh chấp.

09/04/2019

Bài viết liên quan