Members - Bùi Anh Thuỷ

Bùi Anh Thuỷ

Phó Chủ Tịch Tracent

LUẬT SƯ, TRƯỞNG KHOA LUẬT ĐẠI HỌC, TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẠI NAM VIỆT

Chuyên môn: Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại, Lao động, Xuất nhập khẩu

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh