Members - Bùi Trọng Hậu

Bùi Trọng Hậu

Trọng tài viên

LUẬT SƯ, CỬ NHÂN KINH TẾ, NGUYÊN GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Chuyên môn: Thương mại; Tài chính; Doanh nghiệp; Hành chính

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh