Members - Đinh Huy Hoàng

Đinh Huy Hoàng

Trọng tài viên

LUẬT SƯ, CỬ NHÂN KINH TẾ, LUẬT SƯ TƯ VẤN CHO NGÂN HÀNG SHINHANBANK (HÀN QUỐC)

Chuyên môn: Các hoạt động ngân hàng; Các hoạt động kinh doanh, thương mại; Soạn thảo, dịch thuật các hợp đồng, văn bản pháp lý về tài chính, ngân hàng, dân sự, kinh doanh thương mại Anh-Việt và Việt Anh

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh