LÊ VĂN TUẤN

Lê Văn Tuấn

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN LÊ VĂN TUẤN

Sinh năm: 1965                                                   Tại: Đaklak

Địa chỉ: 721 Chung cư Phan Văn Trị, Quận 5

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0908 470 981

Email: tuanle@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP HCM, Giám đốc Công ty Luật TNHH LVT