NGUYỄN VĂN ON

Nguyễn Văn On

Chủ Tịch TRACENT

TRỌNG TÀI VIÊN NGUYỄN VĂN ON

Sinh năm: 01/01/1933

Địa chỉ: 337/2 Lê Văn Sĩ, P.1, Q.Tân Bình, TP. HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân luật, Cử nhân kinh tế

Trình độ ngoại ngữ: Nga văn, Pháp văn

Điện thoại: 0913 663 387

Email: onnguyen@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp:  Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM, Luật sư đoàn Luật sư TP. HCM.