NGUYỄN MẠNH BÌNH

Nguyễn Mạnh Bình

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN NGUYỄN MẠNH BÌNH

Sinh năm:  1956

Địa chỉ: 174/120 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0908 100 971

Hoạt động nghề nghiệp: Giảng viên Luật, Trưởng khoa Nhà Nước và Pháp Luật Học Viện Cán Bộ TP.HCM