Members - Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Trọng tài viên

Năm sinh: 1961
Nghề nghiệp: TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT; NGUYÊN THẨM PHÁN TÒA KINH TẾ TP.HCM
Email: haisonhuong44@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại; Hành chính; Kinh tế,…
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Hoạt động nghề nghiệp hiện tại: TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT; NGUYÊN THẨM PHÁN TÒA KINH TẾ TP.HCM