Members - Phạm Đình Hưng

Phạm Đình Hưng

Uỷ viên Tracent

LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT SÀI GÒN Á CHÂU, GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Chuyên môn: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh