PHAN HỒNG VIỆT

Phan Hồng Việt

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN PHAN HỒNG VIỆT

Sinh năm: 1968

Địa chỉ thường trú : 4.10 C/c Thanh Niên, P.14, Quận Tân Bình

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân luật

Trình độ ngoại ngữ:  Anh văn

Điện thoại: 0903 825 115

Email: vietphan@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó Ch tch Trung tâm Trng tài Thương mại TP HCM, Luật sư Công ty Luật LVT