Members - Phan Hồng Việt

Phan Hồng Việt

Phó Chủ Tịch Tracent

LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH (TRACENT)

Chuyên môn: Tư vấn, giải quyết tranh chấp về dân sự, thương mại

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh