Members - Trần Thanh Giang

Trần Thanh Giang

Uỷ viên Tracent

Năm sinh: 1971
Nghề nghiệp: LUẬT SƯ, UỶ VIÊN TRACENT, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
Email: giangtran@saigonbank.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại; Tài chính; Hành chính,…
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Hoạt động nghề nghiệp hiện tại: LUẬT SƯ, UỶ VIÊN TRACENT, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG