Members - Trần Thanh Giang

Trần Thanh Giang

Uỷ viên Tracent

LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN TRACENT, TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Chuyên môn: Thương mại; Tài chính; Hành chính

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh