Members - Trần Thị Thanh Mai

Trần Thị Thanh Mai

Trọng tài viên

LUẬT SƯ, NGUYÊN THẨM PHÁN TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM

Chuyên môn: Dân sự; Kinh doanh thương mại

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh