Members - Trần Vân Linh

Trần Vân Linh

Trọng tài viên

LUẬT SƯ, TRƯỞNG VPLS TRẦN VÂN LINH, GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP DV BẢO VỆ ĐẠI PHÚC AN.

Chuyên môn: Tư vấn, tranh tụng các lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại

Ngôn ngữ : Tiếng Việt, Tiếng Anh