TRỊNH THỊ BÍCH

Trịnh Thị Bích

PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN TRỊNH THỊ BÍCH

Sinh năm: 1953

Địa chỉ: Số 74 đường số 85, phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Luật học

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0918 616 717

Email: bichtrinh@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM, Giảng viên Học viện tư pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Trịnh Thị Bích, Luật sư đoàn Luật sư TP. HCM