TRƯƠNG THỊ HÒA

Trương Thị Hòa

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN TRƯƠNG THỊ HÒA

Sinh năm: 01/04/1947

Địa chỉ: 91 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ luật học, Thạc sĩ sử học

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0908 298 062

Email: hoatruong@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM, Luật sư đoàn Luật sư TP. HCM