Members - Võ Tiến Long

Võ Tiến Long

Trọng tài viên

LUẬT SƯ, NGUYÊN THẢM PHÁN – PHÓ CHÁNH TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM

Chuyên môn: Tư vấn pháp luật đất đai, Lao động, thương mại

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh