VŨ TRỌNG KHANG

Vũ Trọng Khang

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN VŨ TRỌNG KHANG

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ luật, Cử nhân Ngoại thương

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0938 913 579

Email: khangvu@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó Chủ Tịch thường trực Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (TRACENT)