Members - Vũ Trọng Khang

Vũ Trọng Khang

Chủ tịch Tracent

Luật Gia, CHỦ TỊCH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TRACENT)

Chuyên môn: Kinh doanh, Thương mại, Dịch vụ

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh