TIN TỨC

Giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng bằng phương thức Trọng tài Thương mại và Hòa giải Thương mại

Sáng ngày 03/11/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (TRACENT) đã phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng bằng phương thức Trọng tài Thương mại [...]

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THEO PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI Tranh chấp thương mại chỉ được giải quyết theo phương thức trọng tài thương mại chỉ khi có thỏa thuận trọng tài giữa các Bên tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài được lập bằng văn bản thể hiện ý chí các Bên trong giải quyết tranh chấp. [...]

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Trong Lĩnh Vực Tài Chính- Ngân Hàng

Ngày 3/10/2020, tại TPHCM, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Thương mại TPHCM (TRACENT) tổ chức hội thảo “Giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng bằng phương thức "Trọng tài Thương mại và Hòa giải Thương mại”. Tại hội thảo, nhiều diễn [...]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức Trọng tài Thương mại – Thi hành phán quyết Trọng tài thương mại (Kỳ 5)

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài thương mại được giải quyết khi có thỏa thuận trọng tài trước, trong hay sau khi xảy ra tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp diễn ra trong một hoặc nhiều phiên họp, phiên họp cuối phải được tuyên bố cho các bên [...]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức Trọng tài Thương mại – Phán quyết trọng tài thương mại (Kỳ 4)

Hiện nay phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại ngày càng được các doanh nghiệp hoạt động thương mại lựa chọn, kể cả doanh nghiệp nước ngoài. Vì những ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này, như tính bảo mật trong giải quyết tranh chấp, [...]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài Thương mại – Trọng tài viên trong giải quyết tranh chấp thương mại (Kỳ 3)

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng trọng tài thương mại ngày càng được các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ lựa chọn, kể cả doanh nghiệp nước ngoài. Vì những ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp này, như tính bảo mật trong giải quyết [...]

Tranh chấp kinh doanh thương mại hiệu quả thông qua phương thức trọng tài thương mại (Kỳ 2)

Tranh chấp kinh doanh thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại, khi có sự mâu thuẫn về quyền và lợi ích vật chất giữa các Doanh nhân. Bởi mục đích chính của hoạt động thương mại là mục đích sinh lời, nên khi không thỏa mãn được [...]

Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại giữa Tòa án và Trọng tài Thương mại (Kỳ 1)

Tòa án Nhân dân thành lập theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 (Luật số 62/2014/QH13), Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa [...]