VÌ UY TÍN
Trọng tài viên và Hòa giải viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT) là các giáo sư, giảng viên luật, các luật sư, nhà quản lý và chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, có danh tiếng và uy tín xã hội.
Họ đều nhận thức rõ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đó là tính độc lập, vô tư và khách quan trong giải quyết tranh chấp, là điều kiện tiên quyết để tạo dựng được niềm tin về công lý trong cộng đồng kinh doanh.

VÌ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP
TRACENT được tổ chức và vận hành một cách chuyên nghiệp, với Ban điều hành và đội ngũ Trọng tài viên và Hòa giải viên thông hiểu tố tụng trọng tài và hòa giải thương mại cũng như Ban thư ký thông thạo nghiệp vụ, thân thiện và tận tâm. Phòng họp, phòng làm việc của TRACENT đều chuẩn mực và có các tiện ích tốt nhất.

VÌ TÍNH LINH HOẠT, MINH BẠCH VÀ HIỆU QUẢ
Quy tắc tố tụng trọng tài và Quy tắc hòa giải thương mại của TRACENT phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo phát huy tốt nhất các ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải thương mại. Các bước tố tụng trọng tài và hòa giải thương mại tại TRACENT được tiến hành một cách linh hoạt và minh bạch, đem lại hiệu quả giải quyết tranh chấp cao nhất cho các bên.