VỀ TRACENT

Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT) thành lập theo Giấy phép số 2404/GP-UB ngày 08/10/1997, Quyết định số 2107/QĐ-UB ngày 04/06/2003 của UBND TP. Hồ Chí Minh, Quyết định phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 19/06/2012 của Bộ Tư Pháp.

Luật Trọng tài Thương mại năm 2010, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 … đã mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trung tâm Trọng tải Thương mại. Xem thêm>>

DỊCH VỤ

Uy tín – Thuận lợi – Nhanh chóng – Hiệu quả

Đăng ký tư vấn