DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN

Nguyễn Văn On

Chủ Tịch TRACENT

TRỌNG TÀI VIÊN NGUYỄN VĂN ON

Sinh năm: 01/01/1933

Địa chỉ: 337/2 Lê Văn Sĩ, P.1, Q.Tân Bình, TP. HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân luật, Cử nhân kinh tế

Trình độ ngoại ngữ: Nga văn, Pháp văn

Điện thoại: 0913 663 387

Email: onnguyen@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp:  Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM, Luật sư đoàn Luật sư TP. HCM.


Trịnh Thị Bích

PHÓ CHỦ TỊCH TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN TRỊNH THỊ BÍCH

Sinh năm: 1953

Địa chỉ: Số 74 đường số 85, phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Luật học

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0918 616 717

Email: bichtrinh@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM, Giảng viên Học viện tư pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Trịnh Thị Bích, Luật sư đoàn Luật sư TP. HCM


Trương Thị Hòa

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN TRƯƠNG THỊ HÒA

Sinh năm: 01/04/1947

Địa chỉ: 91 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ luật học, Thạc sĩ sử học

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0908 298 062

Email: hoatruong@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM, Luật sư đoàn Luật sư TP. HCM


Vũ Trọng Khang

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN VŨ TRỌNG KHANG

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ luật, Cử nhân Ngoại thương

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0938 913 579

Email: khangvu@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó Chủ Tịch thường trực Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (TRACENT)


Lê Văn Tuấn

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN LÊ VĂN TUẤN

Sinh năm: 1965                                                   Tại: Đaklak

Địa chỉ: 721 Chung cư Phan Văn Trị, Quận 5

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0908 470 981

Email: tuanle@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại TP HCM, Giám đốc Công ty Luật TNHH LVT


Phan Hồng Việt

Phó Chủ Tịch TRACENT - Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN PHAN HỒNG VIỆT

Sinh năm: 1968

Địa chỉ thường trú : 4.10 C/c Thanh Niên, P.14, Quận Tân Bình

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân luật

Trình độ ngoại ngữ:  Anh văn

Điện thoại: 0903 825 115

Email: vietphan@tracent.com.vn

Hoạt động nghề nghiệp: Phó Ch tch Trung tâm Trng tài Thương mại TP HCM, Luật sư Công ty Luật LVT


Trần Tuyết Lan Anh

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN TRẦN TUYẾT LAN ANH

Sinh năm: 1960

Địa chỉ: 2.07 Lô B Cao ốc 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, quận Phú Nhuận

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0903 999 656

Hoạt động nghề nghiệp:  Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại TP HCM


Nguyễn Mạnh Bình

Trọng tài viên

TRỌNG TÀI VIÊN NGUYỄN MẠNH BÌNH

Sinh năm:  1956

Địa chỉ: 174/120 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn

Điện thoại: 0908 100 971

Hoạt động nghề nghiệp: Giảng viên Luật, Trưởng khoa Nhà Nước và Pháp Luật Học Viện Cán Bộ TP.HCM