Bùi Minh Diễm Châu

Bùi Minh Diễm Châu
Nghề nghiệp: Trọng tài viên; Luật gia
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Doanh nghiệp; Giáo dục đào tạo; Đầu tư nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Bùi Thị Xuyến

Bùi Thị Xuyến
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Tư vấn pháp luật của Văn phòng Luật sư Quang Lê
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Hành chính; Thương mại; Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Thị An Nhã

Nguyễn Thị An Nhã
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Quận 8
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Kinh doanh thương mại; Doanh nghiệp; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đặng Đình Thịnh

Đặng Đình Thịnh
Nghề nghiệp: Luật sư - Luật gia - Tư vấn viên pháp luật - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật tại Tp.HCM thuộc TW Hội Luật gia Việt Nam; Trọng tài viên của TRACENT; Chi hội Phó Chi hội Luật gia trung tâm tư vấn pháp luật tại Tp.HCM
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn về lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đặng Xuân

Đặng Xuân
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Kỹ sư Ô tô; trưởng VPLS Xuân và Đồng sự
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Kinh tế; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Quốc Thuỵ Phương

Nguyễn Quốc Thuỵ Phương
Nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty TNHH Phim ảnh và Quảng cáo Ngôi sao Xanh; Trọng tài viên của TRACENT; Quản tài viên
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương
Nghề nghiệp: Nguyên Hội Thẩm toà án Nhân dân Tp.HCM và Trọng tài viên TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính; Kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Quang Đạo

Nguyễn Quang Đạo
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trần Thanh Giang

Trần Thanh Giang
Nghề nghiệp: Luật sư, Cán bộ quản lý ngân hàng; Trọng tài viên
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Chuyên gia trong lĩnh vực Ngân hàng gần 30 năm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Thanh Tuân

Nguyễn Thanh Tuân
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Trưởng VPLS Nguyễn Thanh Tuân; Kỹ sư Chế tạo máy
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Kinh doanh thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Bảo Trâm

Nguyễn Bảo Trâm
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; GIám đốc Công ty Luật TNHH Sài Gòn
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Hành chính; Thương mại; Doanh nghiệp; Dân sự
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đinh Công Trí

Đinh Công Trí
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Doanh nghiệp; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dương Đình Thọ

Dương Đình Thọ
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Trưởng VPLS Dương Đình Thọ
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trương Đình Quý

Trương Đình Quý
Nghề nghiệp: Trọng tài viên của Tracent; Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trương Quế Phượng

Trương Quế Phượng
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Dân sự; Hành chính; Kinh doanh thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Thị Hồng Liên

Nguyễn Thị Hồng Liên
Nghề nghiệp: Luật sư Đoàn Luật sư TPHCM – Trọng tài viên của Tracent
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Chuyên về lãnh vực pháp luật doanh nghiệp, thương mại, xây dựng, đất đai, dân sự
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trần Vân Linh

Trần Vân Linh
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn, tranh tụng các lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

ThS. LS. Phan Hồng Việt

ThS. LS. Phan Hồng Việt
Nghề nghiệp: Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại TP. Hồ Chí Minh (TRACENT)
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn, giải quyết tranh chấp về dân sự, thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trần Thị Thanh Mai

Trần Thị Thanh Mai
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Dân sự; Kinh doanh thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trần Thị Ngọc Hương

Trần Thị Ngọc Hương
Nghề nghiệp: Trọng tài viên của TRACENT; Nguyên Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phạm Ngọc Hưng

Phạm Ngọc Hưng
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Giám đốc Công ty Luật Sài Gòn Á Châu; Giảng viên Học viện tư pháp
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Phạm Đình Hưng

Phạm Đình Hưng
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Giám đốc Công ty Luật Sài Gòn Á Châu; Giảng viên Học viện tư pháp
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Bùi Trọng Hậu

Bùi Trọng Hậu
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đồng Nai
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Tài chính; Doanh nghiệp; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trần Thanh Giang

Trần Thanh Giang
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên của TRACENT; Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Tài chính; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đào Thị Thu Dung

Đào Thị Thu Dung
Nghề nghiệp: Trọng tài viên của TRACENT; Chuyên viên pháp lý Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Nam Hùng
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính; Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trương Tiến Dũng

Trương Tiến Dũng
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên TRACENT; Trưởng VPLS Trương Tiến Dũng
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính; Pháp luật Doanh nghiệp,.....
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trần Khánh Dũng

Trần Khánh Dũng
Nghề nghiệp: Trọng tài viên TRACENT; Trưởng ban Thông tin và xuất bản Viện KHPL và KDQT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nguyễn Xuân Chiến

Nguyễn Xuân Chiến
Nghề nghiệp: Luật sư; Trọng tài viên TRACENT; Trưởng VPLS Nguyễn Xuân Chiến
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trần Tuyết Lan Anh

Trần Tuyết Lan Anh
Nghề nghiệp: Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Tp. Hồ Chí Minh; Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước Tp. HCM
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trương Thị Hoà

Trương Thị Hoà
Nghề nghiệp: Luật sư; Giảng viên đại học; Trưởng VPLS Trương Thị Hoà; Phó Chủ tịch TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại; Dân sự; Hình sự; Lao động; Hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đỗ Văn Chước

Đỗ Văn Chước
Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch TRACENT; Giám đốc Chi nhánh TRACENT Tây Nam Bộ
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Kinh tế, Thương mại; Doanh nghiệp,.....
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Pháp

Trịnh Thị Bích

Trịnh Thị Bích
Nghề nghiệp: Phó Chủ Tịch TRACENT; Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn về lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Tài chính, Đất đai, Lao động
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Th.s VŨ TRỌNG KHANG

Th.s VŨ TRỌNG KHANG
Nghề nghiệp: Lg. Chủ Tịch Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (TRACENT)
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Kinh doanh, Thương mại, Dịch vụ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Phan Quang Minh

Phan Quang Minh
Nghề nghiệp: Trọng tài viên, Hoà giải viên, Giám đốc điều hành Công ty Luật
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Quản trị doanh nghiệp, Thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Võ Thị Thu Hồng

Võ Thị Thu Hồng
Nghề nghiệp: Luật sư, Trọng tài viên TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nguyễn Văn On

Nguyễn Văn On
Nghề nghiệp: Luật sư, Trọng tài viên, Luật gia, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tp. HCM; Nguyên Phó Chủ tịch Trọng tài Kinh tế Tp. HCM; Nguyên Chủ tịch TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Kinh doanh Thương mại; Đầu tư Xây dựng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Bùi Việt Cường

Bùi Việt Cường
Nghề nghiệp: Phó Viện Trưởng Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Ngoại thương (XN Khẩu)/ Kinh tế đối ngoại;Hội nhập Kinh tế - Thương mại Quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Nguyễn Thanh Hoài

Nguyễn Thanh Hoài
Nghề nghiệp: Luật sư, Kiến trúc sư, Giảng viên
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại, Xây dựng, Y tế, Đất đai...
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nguyễn Ngô Quang Nhật

Nguyễn Ngô Quang Nhật
Nghề nghiệp: Luật sư, giám đốc Công ty luật TNHH Chính Nghĩa Luật (Justice)
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại, đất đai
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Võ Tiến Long

Võ Tiến Long
Nghề nghiệp: Luật sư
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn pháp luật đất đai, Lao động, thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng việt

Lê Đông Triều

Lê Đông Triều
Nghề nghiệp: Luật gia - Phó Viện Trưởng Viện Khoa Học Pháp Lý và Kinh Doanh Quốc Tế - Hội Luật Gia Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn về lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

PGS. TS luật Bùi Anh Thủy

PGS. TS luật Bùi Anh Thủy
Nghề nghiệp: Luật sư, Trưởng Khoa Luật đại học, Trưởng Văn phòng Luật sư Đại Nam Việt
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại, Lao động, Xuất nhập khẩu
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Lý Anh Quy

Lý Anh Quy
Nghề nghiệp: Trọng tài viên TRACENT; Giám đốc CTy Luật TNHH MTV FALCON; LS - TT Trợ giúp Pháp lý Nhà nước Tp.HCM
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Pháp luật về Trọng tài thương mại, Pháp luật Lao động, Quản lý Thuyền viên, Pháp luật Dân sự, Pháp luật Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Nguyễn Thị Hồng Ngân
Nghề nghiệp: Luật sư - Trưởng tiểu ban tư vấn pháp luật Hiệp Hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA)
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Logistics, Đầu tư, Dự án Bất động sản, M&A, Quản trị doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Lê Văn Tuấn

Lê Văn Tuấn
Nghề nghiệp: Luật sư, Trọng tài viên, Giám đốc LVT Lawyers, Phó Chủ tịch TRACENT
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Thương mại, Xây dựng, Bảo hiểm, Tín dụng, Hàng hải
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Nguyễn Vĩnh Phú

Nguyễn Vĩnh Phú
Nghề nghiệp: Phụ trách pháp lý Công ty TNHH HTC Lawfirm
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn, giải quyết các tranh chấp tài chính, ngân hàng, lao động
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LG.LS Nguyễn Hồng Hòa

LG.LS Nguyễn Hồng Hòa
Nghề nghiệp: Luật sư công ty luật TNHH MTV Hữu Đức & cộng sự CN Tiền Giang
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Tư vấn về lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, Đất đai, Thương mại, xây dựng, lao động, hợp đồng các loại trong lĩnh vực thể thao
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đinh Huy Hoàng

Đinh Huy Hoàng
Nghề nghiệp: Luật sư, Trưởng VPLS “Hoàng Đinh và Cộng sự”
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Các hoạt động ngân hàng; Các hoạt động kinh doanh, thương mại; Soạn thảo, dịch thuật các hợp đồng, văn bản pháp lý về tài chính, ngân hàng, dân sự, kinh doanh thương mại Anh-Việt và Việt Anh
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Huỳnh Quốc Nguyên

Huỳnh Quốc Nguyên
Nghề nghiệp: Luật sư , quản tài viên,Giám đốc Cty luật MTV Hữu Đức @ cộng sự- Tiền Giang; Giám Đốc Cty TNHH TAHSHIN APPAREL
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Cty luật hoạt động lĩnh vực tư vấn các lĩnh vực về pháp luật. Tranh tụng tại Tòa án các cấp về hình sự, hành chính, lao động, kinh tế,dân sự và hôn nhân gia đình; CTy TAHSHIN APPAREL:hoạt động lĩnh vực may mặc
Ngôn ngữ: Hoa

Hồ Hữu Hoành

Hồ Hữu Hoành
Nghề nghiệp: Luật sư điều hành CÔNG TY LUẬT SAIGONMIND
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Franchise, sở hữu trí tuệ, đầu tư, doanh nghiêp, lao động, thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Trương Đình Tùng

Trương Đình Tùng
Nghề nghiệp: Luật sư Đoàn luật sư Thành phố Hòi Chí Minh, Trọng tài viên Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm: Chuyên về tố tụng hình sự thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại, tài chính tín dụng, tố tụng dân sự về kinh tế thương mại, đất đai và tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt